Съдържание

Посетители

В момента има 57  гости и няма потребители и в сайта

Доклади от комплексни проверки

Докладването на резултатите от извършената комплексна проверка дава възможност за оценка на нивото и степента на съответствие с изискванията на екологичното законодателство и на системата за безопасност, която е възприета от оператора на обекта.

Докладът се изготвя от координатора на проверката в срок до 2 седмици от извършената проверка и се подписва от Директора на РИОСВ. Съставеният констативен протокол от извършената проверка се представя на оператора за изпълнение на дадените предписания.

Докладът за извършената проверка и предприетите администравно-наказателни мерки се публикуват на интернет-страницата на РИОСВ.

Доклади от комплексни проверки през 2021 година

 

ЕТ “Елимекс – Иван Радевски“
ЕТ „Албен Господев” - с. Огняново
ЕТ „Анжела Лазова - Висота” - с. Зелен дол
ЕТ „ЗП – Георги Петканин“ - с. Огняново
„26 май“ ЕООД - гр. Благоевград
„А.Н.Н.2“ ООД - гр. София
„АББ България“ ЕООД – клон Петрич
„АЛТ КО“ ЕООД – гр. София
„Астера Първа Банско“ ЕАД - гр. Банско
„Балкан Холидейз сървисис“ ЕООД
„Булит Шуус“ ООД - с. Беласица
„ВАНИКО“ ООД – гр. Благоевград
„ГБС Огняново” ООД - с. Огняново
„Гилд Груп“ ЕООД - гр. Сандански
„Гранд рояле“ ЕООД - гр. Банско
„Грийн Хаус Сандански“ ЕООД - гр. Сандански
„Дековис“ ООД - гр. Благоевград
„ЗИИУ Стандарт“ АД – гр. Благоевград
„Ивена 2008“ ЕООД - с. Дъбница, общ. Гърмен
„ИВМАТ 2020“ ЕООД - гр. Добринище
„Карол Фернандес Миит“ ООД - гр. Благоевград
„Кланица Меркез“ ООД - гр. Гоце Делчев
„Ламкор-2“ ООД - с. Мурсалево
„М - Индекоп“ ЕООД - гр. Сандански
„Магнетик Хед Текнолоджис (България)“ АД - гр. Разлог
„МГ КОРЕКТ“ ООД - гр. Благоевград
„Мело 98К“ ЕООД - гр. Сандански
„Меркез“ ООД - гр. Гоце Делчев
„Мес-Ко“ ЕООД - гр. Петрич
„Орбел 2001“ АД - гр. Гоце Делчев
„Оттобок Манюфекчъринг България“ ЕООД - гр. Благоевград
„Пирин пеллет“ ЕООД - гр. Разлог
„Примо Трейд“ ЕООД - гр. Сандански
„РБ Пласт“ ООД - гр. Благоевград
„Регнум сървис мениджмънт“ ЕООД
„Рива - 21” АД – гр. Петрич
„РИЛА - СНМ“ ООД – гр. Благоевград
„Риссман България Холдинг“ ЕООД - с. Ново Лески
„СТОУН-2002“ ООД - гр. Сандански