Съдържание

Посетители

В момента има 164  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-87-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-87-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на водовземно съоръжение – сондажен кладенец за поливане на зелени площи и измиване на паркинг и улица около склад за строителни материали изграден в поземлен имот с идентификатор 04279.36.82 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград”

Прочети още...

Решение №19/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка

РЕШЕНИЕ ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА №19/12.12.2023 г.

Съобщение за издадено Решение №19/2023 г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №БД-52-ПР/2023 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), издадено от директора на РИОСВ – Благоевград, с което е решено да не се извършва ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на предприятие за брониране и производство на военна техника в поземлен имот с идентификатор 66460.149.98, местност Горна Драчевица по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“

Възложител: „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ“ ЕАД

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-98-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-98-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на балнеолечебен център в поземлен имот с идентификатор 65334.97.19 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-92-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-92-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на един брой полиетиленова оранжерия за зеленчукопроизводство с метална конструкция в поземлен имот с идентификатор 65334.62.48 по одобрената кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-79-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-79-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на ферма за отглеждане на крави в поземлен имот №000350 в землището на с. Горно Драглище, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-80-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-80-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Жилищно строителство в поземлен имот с идентификатори 61813.517.25 и 61813.519.29 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград“

Прочети още...

Съобщение за загуба на правно действие на Решение № БД-101-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 22, ал. 5, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда РИОСВ - Благоевград СЪОБЩАВА за загуба на правно действие на Решение №БД-101-ПР/2017 г. за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на къща за гости, заведение за хранене и паркинг за каравани в имот №020002 в землището на с. Смочево, община Рила, област Кюстендил“

Прочети още...