Съдържание

Посетители

В момента има 398  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Експерти на РИОСВ-Благоевград извършиха проверка по сигнал за наличието на умряла риба

Chetirka 21082023На 21.08.2023 г. на „зеления телефон“ на РИОСВ-Благоевград е получен сигнал за умряла риба в р. Четирка, преди вливането и в р. Струма. Незабавно е организирана проверка на място от представители на РИОСВ-Благоевград, БДЗБР и РЛ-Благоевград към ИАОС. Обходен е участък от 150 м - 200 м, преди вливането на р. Четирка в р. Струма.

Извършени са полеви измервания по показателите рН, температура на водата, електропроводимост, разтворен кислород и наситеност на кислорода, като са взети и проби за физико-химичен анализ. Към момента на проверката водата е бистра и не се усещат миризми. Налична е умряла риба на пасажи, като рибите са с размери около 2-3 см и са установени в участъци с изключително ниско ниво на водата, или където се е образувало завиряване. При огледа е установено, че реката е в маловодие, а температурата на водата при замерването е висока 32,5 С, което е предпоставка за липсата на аерация и замор на рибата.

От наличната в РИОСВ-Благоевград и БДЗБР информация, в района не са регистрирани промишлени предприятия, формиращи отпадъчни води, които се заустват в река Четирка.