Съдържание

Посетители

В момента има 189  гости и няма потребители и в сайта

Новини

„Да изчистим България заедно“ на 16.09.2023 г.

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е основен партньор и участва активно заедно с регионалните си структури в доброволческата инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заедно“. Тя е насочена към личната отговорност и принос в грижата за чистотата на планетата, бъдещето и възпитанието на децата. Целта е отново заедно, като общество, да обединим усилия за опазването на природата и нейните ресурси. Тази година денят на почистването е 16 септември (събота) и ще премине под надслов „Подай ръка на природата“.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към МОСВ осигури 3000 чувала и 6000 ръкавици на РИОСВ – Благоевград, които са разпределени по общините и регионалните институции, които са заявили участие в програмата.

Общините Сандански, Банско, Кресна, Петрич, Струмяни, Симитли, Рила, Гоце Делчев, Якоруда, Хаджидимово, Гърмен и Рила от териториалния обхват на РИОСВ – Благоевград са заявили участие в кампанията и са получили необходимото количество чували и ръкавици. В рамките на кампанията общините са освободени от дължимите отчисления и обезпечения по Закона за управление на отпадъците за количествата депонирани отпадъци в регионалните депа. За периода на кампанията от операторите на депата ще се води отчетност за постъпилите количества, а информация ще се изпраща до РИОСВ.

От РИОСВ – Благоевград е създадена и необходимата организация за отчитане на резултатите от провеждането на кампанията и за постъпилите количества отпадъци в регионалните депа, достъпът до които ще е свободен през целия ден.

На 16.09.2023 г. РИОСВ – Благоевград, Областна администрация – Благоевград, Областна дирекция „Земеделие“ – Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ обединяват усилия и ще участват активно в кампанията, като служители от администрациите, разделени на три групи ще почистват района на Кръста над Благоевград и прилежащите екопътеки, Делвинско дере и района около него, района на „Бистраците“ и устието на р. Четирка. Началото на акциите са от 9:00 часа и същите са отворени за участие от доброволци.

РИОСВ – Благоевград призовава гражданите за активно участие и съпричастност към опазването на околната среда!