Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Новини

До 31 март - информация за пуснатите и употребени бои и лакове през 2019 г.

31 март е крайния срок за представяне в РИОСВ – Благоевград на информация за пуснатите и употребени бои и лакове през предходната година. Задължението се отнася за лицата, които пускат на пазара и употребяват продукти за нанасяне на покрития от обхвата на Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (обн. ДВ, бр. 20 от 6 март 2007 г., с изм. и доп.).

Прочети още...

60 проекта на ученици от цялата страна са допуснати до участие в поредното издание на националния ученически конкурс „Посланици на здравето” 2019/2020 г.

60 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са допуснати до участие в XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2019/ 2020 г.

Прочети още...

Световен ден на влажните зони

WWD20 logo E horiz BG„Влажни зони и биологично разнообразие“ е темата на Световния ден на влажните зони през 2020 година

Прочети още...

До 31 март - доклади за изпълнение на условията в издадени Разрешителни за заустване на отпадъчни води за 2019 г.

РИОСВ - Благоевград уведомява всички титуляри на Разрешителни за заустване, издадени по реда на Закона за водите, че съгласно изискванията на чл. 48, ал.1, т.12 от същия закон, в срок до 31 март 2020 г. е необходимо да предоставят на Директора на РИОСВ доклад за изпълнение на условията в издаденото разрешително за предходната 2019 г.

Прочети още...

Обществени обсъждания на проекти на 2 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:

Прочети още...