Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Среднозимно преброяване

От 15.01 до 17.01.2010 г. ще се проведе среднозимно преброяване на водолюбивите птици по поречието на река Струма от с. Кулата до с. Бело поле, поречие на река Места и прилежащите големи и малки язовири и др. водоеми.В преброяването ще вземат участие екип от експерти на РИОСВ-Благоевград, съвместно с доброволци от Българско дружество за защита на птиците.

Прочети още...

Нов териториален обхват на РИОСВ

Регионалната екоинспекция ще осъществява контрол върху изпълнението на екологичното законодателство на територия с една община по-малко от новата година. С промяна в правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите от териториалния обхват на РИОСВ-Благоевград отпадна община Сатовча. Правилникът е в сила от 1 декември 2009 година. Така Община Сатовча вече е под контрола на регионалната екоинспекция в град Смолян

Прочети още...

850 проверки и глоби за 39 250 лв. през 2009 г.

850 проверки на лица и фирми в Пиринско са извършили експертите на РИОСВ – Благоевград през 2009 г. От общия брой обекти 69 са проверени комплексно, т.е по няколко компонента или фактора на въздействие върху околната среда. През периода в инспекцията са постъпили 49 жабли и сигнали за екологични нарушения.

Прочети още...

Разделно събиране на отпадъци от опаковки

Да бъде засилен контрола по разделно събиране на отпадъци от опаковки, предписа РИОСВ-Благоевград на кметовете на общини в Пиринско. Целта е да не се допуска смесването на отпадъци от опаковки с общите генерирани битови отпадъци или замърсяване при събиране и транспортиране на отпадъците като цяло.

Прочети още...

Обсъждания за зона ”Места”

Приключиха обществените обсъждания на проекто-заповедта  за защитена зона за опазване на дивите птици ”Места”. От 15 до 17 декември експертите на РИОСВ – Благоевград проведоха срещи със заинтересованите от режимите в бъдещата защитена зона лица. Интерес към обсъжданията проявиха главно кметове на населени места в чиито землища попада ЗЗ “Места”.

Прочети още...