Съдържание

Посетители

В момента има 211  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение за постъпило уведомление за ИП по чл. 95 ал. 1 от ЗООС

Възложител: С. П., В. П.

Инвестиционно предложение: „Изграждане на капкова система за напояване, сондажен кладенец с дълбочина до 6 м и сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар към съществуваща оранжерия в поземлен имот с идентификатор 43243.21.7, местност Лозята по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 95 ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

 

Днес, 11.06.2024 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за внесено уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на капкова система за напояване, сондажен кладенец с дълбочина до 6 м и сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар към съществуваща оранжерия в поземлен имот с идентификатор 43243.21.7, местност Лозята по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград“ с възложител С. П., В. П.

Уведомлението е достъпно чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47661

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.