Съдържание

Посетители

В момента има 263  гости и няма потребители и в сайта

Архив информация ИП/ПП - 2021 г.

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „РИЛЕС“ ООД

Инвестиционно предложение: „Оползотворяване на отпадъци (трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири) в съществуващ дърводелски цех, находящ се в поземлен имот с идентификатор 30702.77.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград"

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Днес, 23.12.2021 г., РИОСВ – Благоевград съобщава за изготвена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за Оползотворяване на отпадъци (трици, талаш, изрезки, парчета дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири) в съществуващ дърводелски цех, находящ се в поземлен имот с идентификатор 30702.77.25 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград" с възложител „РИЛЕС“ ООД.
Информацията е достъпна чрез Публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на електронен адрес:
http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36084  в РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ № 1, стая № 10 за периода от 24.12.2021 г. до 06 .01.2022 г.

Съобщение за изготвената информация е поставено и на информационното табло в сградата на РИОСВ – Благоевград.

Становища, мнения и/или възражения относно реализацията на инвестиционното предложение се приемат в деловодството на РИОСВ – Благоевград, представени лично и/или изпратени с пощенски оператор и/или по електронна поща e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..