Съдържание

Посетители

В момента има 576  гости и няма потребители и в сайта

Съобщения и обявления

за издадено Решение №15-АПК/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за оттегляне на писмо с изх. №4753(1)/23.11.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

за издадено Решение №15-АПК/2023 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за оттегляне на писмо с изх. №4753(1)/23.11.2022 г., с което е процедирано инвестиционно предложение „Изграждане на улица в с. Игралище от о.т. 60а до о.т. 50а по плана на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград“ с възложител Община Струмяни.

Решението се намира в направление „Превантивна дейност“- стая №11 в сградата на РИОСВ – Благоевград.

Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Пърният текст на решението: ТУК