Съдържание

Посетители

В момента има 139  гости и няма потребители и в сайта

Решения по ОВОС

БД - 04/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 4/2010 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М осъществяването на инвестиционно предложение: Добив на строителни материали - гнайси за трошен камък за пътни настилки от находище „Бучака”, землище на с. Бучино, община Благоевград, област Благоевград

 

Обява за взетото решение е публикувана на 23.12.2010 година във в. "Струма"

 

От тук може да изтеглите пълния текст на решението