Съдържание

Посетители

В момента има 386  гости и няма потребители и в сайта

Решения по ОВОС

БД - 02/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 2/2010 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М: Осъществяването на инвестиционно предложение: „Реконструкция, модернизация и разширение на регионално депо за неопасни отпадъци на Община Гоце Делчев, имот №004043, местност „Мокра поляна”, землище на с. Добротино, Община Гоце Делчев”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД - 03/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 3/2009 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М: Осъществяването на инвестиционно предложение: Регионално депо за неопасни отпадъци – Разлог и предприятие за предварително третиране на отпадъците за общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда в землище на с. Баня, Община Разлог

възложител: Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД - 02/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 2/2009 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М:   Осъществяването на инвестиционно предложение: „Вилно селище в имоти №№031046, 031047, 031048, 031049, 031050, 031051, 031052, 031053, 031054 и №031055, землище на с. Огняново, Община Гърмен”

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД - 01/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 1/2009 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М:   Осъществяването на инвестиционно предложение: “Ветроенергиен парк “Куртово” в имоти с №№ 140001, 140003, 140004, 140009, 140010, 140011, 140012, 140013, 140014, 140017, 140018, 140052, 140053, 140055, 140057, 140060, 140061, 140062 и № 140063, местност „Куртово”, землище на гр. Якоруда, Община Якоруда

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД - 01/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 1/2008 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М:   Осъществяването на инвестиционно предложение: “Руслова МВЕЦ на р. Струма”, землище на с. Дрангово и с. Генерал Тодоров, Община Петрич по трети вариант

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД - 02/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 2/2008 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М:   Осъществяването на инвестиционно предложение: “Ваканционно селище “Рила Вию Ризорт”” в поземлен имот  61813.804.373 в местността “Катарино”, землище на гр. Разлог, Община Разлог

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

БД - 03/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е   № БД - 3/2008 г. ПО ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА  СРЕДА

О Д О Б Р Я В А М:   Осъществяването на инвестиционно предложение: “Ветроенергиен парк “Ореляк 2” в имоти № 000049 и № 000052, землище на с. Добротино, Община Гоце Делчев

От тук може да изтеглите пълния текст на решението