Съдържание

Посетители

В момента има 172  гости и няма потребители и в сайта

Архив ЕО - 2019 г.

БД-06-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-06-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот № 022004, местност „Полето“, землище на с. Българчево, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена зона „Пп“”, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: К. Д. М.

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-05-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-05-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот №030001, местност „Над канала“ в землището на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на смесена многофункционална устройствена зона „Смф“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител:„БАМБИ 87“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-04-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-04-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за имот с идентификатор 04279.158.29 в местността „Средния път - Ш.09“ по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп””, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител:„ЛОТОС 2004“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-03-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-03-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот с идентификатор 04279.129.16, местност „Царевоселско шосе – Ш.08“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на зона за предимно търговски и обслужващи дейности „Тод“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „ЛОТОС 2002“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-02-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-02-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за имот №058022 в землището на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „УКЕВ ТРАНС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

БД-01-EO/2019 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД-01-ЕО/2019 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО

Р Е Ш И Х: да не се извършва екологична оценка за „Проект за изменение на Общ устройствен план на Община Благоевград за имот с идентификатор 04279.124.8, местност „Крушите“ по одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“, при прилагането на който няма вероятност, да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

възложител: „СЛАВИХРИС“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението