Съдържание

Посетители

В момента има 120  гости и няма потребители и в сайта

Архив преценки ОВОС - 2008 г.

БД-97-ПР/2008 г.

Р Е Ш Е Н И Е  № БД - 97 - ПР/2008 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

Р Е Ш И Х: да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение «Изграждане на винарна, басейн, спортно-развлекателни игрища, увеселителен парк», местоположение част /14.263 дка/ от имот № 041013, местност „Шеремет”, землище на с. Митино, Община Петрич

От тук може да изтеглите пълния текст на решението