Съдържание

Посетители

В момента има 494  гости и няма потребители и в сайта

Антикорупция

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2018 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) 2018 г.


 1. Алекса Георгиев Трайков, Вх. № 6/31.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) -Старши специалист
 2. Александър Юлиянов Гошев, Вх. № 13/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 3. Ася Методиева Гайдарска, Вх. №21/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Младши експерт
 4. Бисер Билянов Топчиев, Вх. № 11/01.06.2018 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен юрисконсулт
 5. Борислава Лазарова Захова, Вх. № 19/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Старши експерт
 6. Василка Калинова Топчиева, Вх. № 14/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Старши експерт
 7. Венко Славчев Костадинов, Вх. № 5/31.05.2018 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) - Старши инспектор
 8. Вера Калоянова Шопова, Вх. № 26/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Старши експерт
 9. Галина Симеонова Цветкова, Вх. № 17/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 10. Гергана Ангелова Рабанова-Аладжова, Вх. № 10/01.06.2018 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ)-Главен експерт
 11. Гергана Великова Витанова, Вх. № 30/06.06.2018 г по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 12. Даниела Грей Самарджиева, Вх. № 3/29.05.2018 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен специалист
 13. Димитър Иванов Мутафчиев, Вх. № 29/06.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 14. Емилия Методиева Петрова, Вх. № 4/30.05.2018 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Директор на дирекция
 15. Красимир Димитров Граздилов, Вх. № 22/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 16. Людмила Борисова Хаджиева, Вх. № 18/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 17. Людмила Сотирова Зашева, Вх. № 15/01.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 18. Миглена Симеонова Харалампиева, Вх. №25/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 19. Михаела Лозанова Кирова-Гошева, Вх. № 28/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 20. Невена Георгиева Малакова, Вх. № 7/01.06.2018 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Младши експерт
 21. Росен Лозанов Алексов, Вх. № 31/17.08.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) -Главен експерт
 22. Росица Христова Зикатанова-Николова, Вх. № 12/01.06.2018 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Старши експерт
 23. Румен Георгиев Иванов, Вх. № 23/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Директор на дирекция
 24. Светла Кирилова Терзийска, Вх. № 27/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Старши експерт
 25. Светлана Александрова Вучкова, Вх. № 2/29.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Главен експерт
 26. Седефка Борисова Ризова, Вх. № 16/04.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 27. Снежина Василева Кръстева-Якимова, Вх. № 20/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ)- Директор на дирекция
 28. Спаска Кирилова Соколова , Вх. № 1/29.05.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт
 29. Татяна Иванова Станева, Вх. № 8/01.06.2018 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Младши експерт
 30. Юлиян Стоянов Манчев, Вх. № 24/05.06.2018 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) - Главен експерт