Съдържание

Посетители

В момента има 188  гости и няма потребители и в сайта

Антикорупция

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2019 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) за 2019 г.


 

Агнеса Благоева Христова
Вх. № Z-73/11.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Ася Методиева Гайдарска
Вх. № Z-68/08.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Алекса Георгиев Трайков
Вх. № Z-55/30.04.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши специалист

Бисер Билянов Топчиев
Вх. № Z-80/13.05.2020 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен юрисконсулт

Ваня Любомирова Везенкова
Вх. № Z-76/12.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Василка Калинова Топчиева
Вх. № Z-79/13.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Венко Славчев Костадинов
Вх. № Z-56 /30.04.2020 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) Старши инспектор

Вера Калоянова Шопова
Вх. № Z-52/29.04.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Вяра Георгиева Тодорова
Вх. № Z-60/04.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Галина Симеонова Цветкова
Вх. № Z-71/11.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Гергана Ангелова Рабанова-Аладжова
Вх. № Z-61/04.05.2020 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) Главен експерт

Даниела Грей Самарджиева
Вх. № Z-53/29.04.2020 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Димитрина Младенова Стоянова
Вх. № Z-43/13.03.2020 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) и по чл. 1, ал. 1 Декларация за несъвместимост. Младши експерт

Димитър Иванов Мутафчиев
Вх. № Z-75/12.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Емилия Методиева Петрова
Вх. № Z-70/08.05.2020 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор на дирекция

Емилия Павлова Милчева-Анкова
Вх. № Z-24/13.02.2020 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) ) и по чл. 1, ал. 1 Декларация за несъвместимост. Старши експерт

Емилия Павлова Милчева-Анкова
Вх. № Z-84/14.05.2020 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Красимир Димитров Граздилов
Вх. № Z-81/13.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Людмила Борисова Хаджиева
Вх. № Z-74/11.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Людмила Сотирова Зашева
Вх. № Z-86/15.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Мария Руменова Попова
Вх. № Z-54/29.04.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен специалист

Миглена Симеонова Харалампиева
Вх. № Z-67/08.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Михаела Лозанова Кирова-Гошева
Вх. № Z-77/12.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Невена Георгиева Малакова
Вх. № Z-62/04.05.2020 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Росен Лозанов Алексов
Вх. № Z-85/15.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Росица Христова Зикатанова-Николова
Вх. № Z-58/30.04.2020 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Румен Георгиев Иванов
Вх. № Z-78/13.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор на дирекция

Светла Кирилова Терзийска
Вх. № Z-82/13.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Светлана Александрова Вучкова
Вх. № Z-49/23.04.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Седефка Борисова Ризова
Вх. № Z-50/23.04.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Снежина Василева Кръстева-Якимова
Вх. № Z-65/07.05.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор на дирекция

Спаска Кирилова Соколова
Вх. № Z-51/24.04.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Татяна Иванова Станева
Вх. № Z-57/30.04.2020 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Юлиян Стоянов Манчев
Вх. № Z-59/30.04.2020 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт