Съдържание

Посетители

В момента има 173  гости и няма потребители и в сайта

Антикорупция

Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - 2020 г.

РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО (ЗПКОНПИ) за 2020 г.


 

Агнеса Благоева Христова
Вх. № Z-90/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Ася Методиева Гайдарска
Вх. № Z-79/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Алекса Георгиев Трайков
Вх. № Z-80/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши специалист

Бисер Билянов Топчиев
Вх. № Z-71/11.05.2021 г. . по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен юрисконсулт

Ваня Любомирова Панделова
Вх. № Z-83/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Василка Калинова Топчиева
Вх. № Z-70/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Венко Славчев Костадинов
Вх. № Z-81/12.05.2021 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) Старши инспектор

Вера Калоянова Шопова
Вх. № Z-78/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Вяра Георгиева Ташева
Вх. № Z-98/14.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Галина Симеонова Цветкова
Вх. № Z-72/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Гергана Ангелова Рабанова-Аладжова
Вх. № Z-68/10.05.2021 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество(ЗПКОНПИ) Главен експерт

Даниела Грей Самарджиева
Вх. № Z-88/13.05.2021 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Димитрина Младенова Стоянова
Вх. № Z-5/01.02.2021 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Димитър Иванов Мутафчиев
Вх. № Z-74/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Емилия Методиева Петрова
Вх. № Z-89/13.05.2021 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор на дирекция

Красимир Димитров Граздилов
Вх. № Z-91/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Людмила Сотирова Зашева
Вх. № Z-92/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Мария Руменова Попова
Вх. № Z-87/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен специалист

Миглена Иванова Бошкилова
Вх. № Z-122/18.06.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Миглена Иванова Бошкилова
Вх. № Z-123/18.06.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част ІI: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Миглена Симеонова Харалампиева
Вх. № Z-85/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Михаела Лозанова Кирова-Гошева
Вх. № Z-96/14.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Михаела Лозанова Кирова-Гошева
Вх. № Z-97/14.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт Коригирана декларация

Невена Георгиева Малакова
Вх. № Z-84/12.05.2021 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Росен Лозанов Алексов
Вх. № Z-93/14.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Росица Христова Зикатанова-Николова
Вх. № Z-69/10.05.2021 г.  по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Румен Георгиев Иванов
Вх. № Z-73/11.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор на дирекция

Светла Кирилова Терзийска
Вх. № Z-94/14.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Старши експерт

Светлана Александрова Вучкова
Вх. № Z-82/12.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Седефка Борисова Ризова
Вх. № Z-95/14.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Снежина Василева Кръстева-Якимова
Вх. № Z-86/13.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Директор на дирекция

Спаска Кирилова Соколова
Вх. № Z-64/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт

Татяна Иванова Станева
Вх. № Z-65/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Младши експерт

Юлиян Стоянов Манчев
Вх. № Z-67/10.05.2021 г. по чл. 35, ал. 1, т. 2 – Декларация за имущество и интереси част І: Имущество (ЗПКОНПИ) Главен експерт