Съдържание

Посетители

В момента има 207  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2012 г.

„КАМ и КАМ“ ООД - площ „Ракитна”

Д О К Л А Д

за извършена проверка на „КАМ и КАМ“ ООД

на основание Заповед № 143/31.05.2012 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 20.06.2012 г. на място на концесионната площ на „КАМ и КАМ“ ООД, ЕИК 130923158, със седалище и адрес на управление:  гр. София, Район Средец, ул.„ Хр. Белчев” № 2, ет. 6, офис 21.

1. Цел на проверка.

Проверката е извършена от екипа експерти посочени в Заповед № 143/2012 г. с цел установяване на започнато осъществяване на инвестиционно предложение „Разработване на находище на твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна”, в землището на с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград”, за което е издадено  Решение по ОВОС № 19-10/2010 г. на министъра на околната среда и водите.

2. Проверени инсталации и дейности в концесионната площ

Няма реализирани инсталации и дейности в концесионната площ.

3. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Съставен е констативен протокол № 02-04/20.06.2012 г.

При проверката се констатира че: не е започнато осъществяване – работа на терен в концесионната площ на инвестиционното предложение „Разработване на находище на твърди горива (кафяви въглища) в площ „Ракитна”, в землището на с. Ракитна, община Симитли, област Благоевград”, за което е издадено решение по ОВОС № 19-10/2010 г. на министъра на околната среда и водите.

Не са констатирани нарушения.

4. Дадени предписания, срокове за изпълнение и отговорници

При направената проверка не са дадени предписания.

5. Заключение за съответствие на обекта с екологичното законодателство. Последващ контрол.

Предвид, че в концесионната площ не са осъществявани дейности на терен, нарушение на екологичното законодателство не са констатирани.

Последващ контрол не е необходим.