Съдържание

Посетители

В момента има 534  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2010 г.

Доклад от проверки на обекти с комплексно разрешително през 2010 г.

ДОКЛАД

 

По изпълнението на Годишния план на РИОСВ-Благоевград за проверки на обекти с комплексно разрешително

 

РИОСВ-Благоевград изпълни Годишния план за 2010 г. по контрол на условията в издадените комплексни разрешителни. Проверени са 5 оператора с издадени от министъра на околната среда и водите комплексни разрешителни (КР):

  1. Община Петрич - за експлоатация на Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич;
  2. Община Гоце Делчев за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев Гърмен и Хаджидимово;
  3. Община Сандански за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Сандански, Струмяни и Кресна;
  4. „Булгартрансгаз” ЕАД - гр. София, Компресорна станция „Петрич” за експлоатация на горивна инсталация с номинална топлинна мощност 62.59 MW;
  5. „Енергоремонт Кресна” АД, гр. Кресна за експлоатация за леене на стоманени и чугунени фасонни отливки и инсталация за производство на ацетилен.

Проверени са общо 657 условия от съответните комплексни разрешителни. При проверките е установено неизпълнение на 3 бр. условия. Стартирана е административно наказателна процедура срещу два от операторите.

Община Гоце Делчев оператор на Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Гоце Делчев Гърмен и Хаджидимово не е изпълнила 1 от общо проверените 130 условия от КР. На Община Гоце Делчев е съставен акт за установено административно нарушение.

Община Сандански оператор на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Сандански, Струмяни и Кресна не е изпълнила 2 от проверените 151 условия от КР. На община Сандански е съставен акт за установено административно нарушение.

 

Останалите оператори изпълняват проверените условия от издадените им комплексни разрешителни.