Съдържание

Посетители

В момента има 340  гости и няма потребители и в сайта

Архив доклади - 2016 г.

„Юро Дийл” EООД - гр. Гоце Делчев

 Д О К Л А Д

за извършена проверка на „Юро Дийл” EООД - гр. Гоце Делчев

На основание Заповед № 19/27.01.2016 г. на директора на РИОСВ - Благоевград, на 17.02.2016 г. се извърши проверка на място на „Цех за производство на ковчези от дърво”, находящ се гр. Гоце Делчев, ул. „Панаирски ливади“ №18.
Проверката е комплексна и се извършва във връзка с установяване спазване на нормативните изисквания на Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

1. Цел на проверка.

Проверката на дружеството се извършва от екип експерти по отделните компоненти и фактори влияещи на околната среда, с цел установяване спазване на нормативните изисквания заложени в Закона за опазване на околната среда, другите специални закони и подзаконовите актове от екологичното законодателство.

2. Отразени в констативния протокол факти и обстоятелства. Констатирани нарушения.

Основна дейност на дружеството е производство на мебели (ковчези) от дърво. При посещението на място на обекта се установи, че „Юро Дийл“ ЕООД, гр. Гоце Делчев е прекратила временно производствената си дейност. По силата на сключен договор за наем от 12.10.2015 г. сградите, съоръженията, както и цялото техническо оборудване са отдадени на „Смарт Корпорейшън“ ЕООД, гр. Гоце Делчев.
По време на извършването на текущия контрол е съставен Констативен протокол № 2-20/17.02.2016 г.
Извършена е и извънредна проверка на „Смарт Корпорейшън“ ЕООД, гр. Гоце Делчев и е съставен Констативен протокол № 3-20/17.02.2016 г., в който е отразено, че дружеството произвежда ковчези, като доставя сух дървен материал и извършва операциите - рендосване, разкрояване, сглобяване и шлайфане на готовия продукт. Операции по нанасяне на покрития не се извършват.