Съдържание

Посетители

В момента има 423  гости и няма потребители и в сайта

Регистър на приети сигнали по "Зелен телефон"

месец февруари 2021 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 10.02.2021 Сигнал за нерегламентирано нощно изгаряне на отпадъци /внос от чужбина/ и обгазяване на района около оранжериите Петрич електронна поща РИОСВ - Благоевград, От извършени две проверки на място не е установено нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Установено е неправомерно съхранение на отпадъци от полиетилен и машинно плетиво, съответно по около 30 бр. чували тип "Биг-Бег". Предстои образуване на административно наказателно производство за нарушение на Закона за управление на отпадъците срещу синдика на "В и ВГД Оранжерии Петрич" ООД. За установяване произхода на отпадъците и отговорното лице за доставката им, е сигнализирано местното управление на МВР. В изпълнение на наше предписание са направени постъпки за предаване на наличните отпадъци на лица притежаващи разрешителни документи по реда на ЗУО.
2 24.02.2021 г. Сигнал за наличие на незаконен канал за битови отпадъчни води и замърсяване на земеделска земя в землището на гр. Сандански. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Сандански

Осъществена е връзка с подателя на сигнала, получена е документация за извършена проверка на място от община Сандански. С наше писмо до кмета на община Сандански са посочени законови основания за предприемане на мерки по компетентност и последващо уведомяване на жалбоподателя.