Съдържание

Посетители

В момента има 198  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец април 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АПРИЛ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 25.03.2014 разорани ниви в землището на град Разлог, м. "Дългите блата", "Чешмицата", "Реденка", "Раплево" и др. електронна поща

РИОСВ-Благоевград

 

Във връзка с постъпилия сигнал е изпратено писмо изх. ЗТ-11/09.04.2014 г. до началника на Общинска служба Земеделие - Разлог за необходимостта да се извърши съвместна проверка на място. От ОбСЗ-Разлог проверка е извършена, като за установените обстоятелства РИОСВ ще бъде уведомена писмено. 

2 31.03.2014
щети от мечка в с. Ощава
зелен телефон РИОСВ-Благоевград

 

Съгласно Заповед № 90/31.03.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е назначена комисия за оглед на щетата. Комисията е извършила оглед на място и е установила обстоятелствата по нанесената щета. Съставен е протокол, на база на който до МОСВ е  изготвено и изпратено предложение за изплащане на обезщетение на собственика за нанесената му щета.

3 01.04.2014 щъркели правят гнездо върху жиците на електрически стълб зелен телефон РИОСВ-Благоевград

 

Извършен е оглед на гнездото и е изпратено писмо до ръководителя на оперативен сектор - Благоевград, Дирекция експлоатация и поддържане към "ЧЕЗ Разпределение България" АД, с указания за поставяне на гнездова платформа, писмо на РИОСВ, изх. № 243/03.04.2014 г.