Съдържание

Посетители

В момента има 464  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец май 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАЙ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 10.04.2014 Казан за ракия на ул. "Георги Казепов" в западната част на гр. Сандански замърсява напоителен канал с джибри електронна поща

РИОСВ-Благоевград

 

Извършена е проверка на място съвместно с община Сандански и е съставен КП № 36-10/29.04.2014 г. Дадено е предписание за преустановяване на замърсяването и почистване на замърсения участък. С писмо вх. № 1817/ 29.05.2014 г. , сме уведомени, че се изгражда водоплътна изгребна яма, и замърсяването е почистено. Представен е снимков материал. За изпълнението ще бъде извършена проверка на място. 

2 23.04.2014
На ул. "Владимир Бъчваров" № 8 в гр. Благоевград се обработват кожи, използват се разтворители и се изгарят отпадъци. зелен телефон РИОСВ-Благоевград

 

Извършена е проверка на място съвместно с община Благоевград и е съставен КП № 11-08/29.04.2014 г. На посочения адрес има ателие за тапициране на автомобили. Налични са две шевни машини, няма наличие на лепила, а отоплението на работното помещение е с климатик. В сервизното помещение има печка на дърва.

3 29.04.2014 До главен път Е-79 в посока Сандански - Кулата срещу "Леонгаз" се разглобяват камиони и се замърсяват съседни имоти. зелен телефон РИОСВ-Благоевград

 

На 15.05.2014 г. е извършена проверка на място. По време на проверката не е установено присъствие на собственика на имота или лицето наемател на обекта.При проведен разговор по телефон от указателната табела на обекта е установено, че наемател е "Криси транс" ЕООД - гр. Сандански. При извършена повторна проверка на обекта е установено, че същия не работи. Съставени са констативни протоколи № 35-13/15.05.2014 г. и № 14-13/02.06.2014 г. При установяване на контакт със управителя на фирмата, ще бъде направено предписание за почистване на площадката и привеждане на дейността в съответствие с нормативните изискания.

4  09.05.2014 г. с. Ощава, общ Кресна, щета от мечка - изядена крава зелен телефон РИОСВ-Благоевград

На 12.05.2014 г. е извършена проверка на място от комисия назначена със Заповед №137/10.04.2014 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград. Съставен е протокол за обстоятелствата по щетата и е изготвено предложение до Министъра на околната среда и водите.

5 09.05.2014 нанесени щети от кафява мечка на пчелни кошери в м. "Грънчар", землище на с. Влахи, община Кресна. зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Съгласно Заповед № 138/10.04.2014 г. на директора на РИОСВ - Благоевград е назначена комисия за оглед на щетата. Комисията е извършила проверка на място за нанесените щети на пчелина. Съставен е протокол. На база съставения протокол до МОСВ е изготвено и изпратено предложение за изплащане на обезщетение на собственика. 

6 12.05.2014 Кочериново - намерен бял щъркел с провиснало крило зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка в хотел "Мишел" - гр. Кочериново, където се държи пострадалата птица. Установено е, че състоянието и не позволява да бъде пусната в породата. Изготвено е Разпореждане № 1/13.05.2014 г. на Директора на РИОСВ - Благоевград за настаняване в спасителния център за диви животни в гр. Стара Загора.

7 14.05.2014 В района на автомивка експрес - гр. Благоевград, е открита змия под капака на лек автомобил зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Змията е уловена и пусната в подходящ биотип в района на с. Изгрев, община Благоевград. Тя е от вида Обикновена водна змия.

8 15.05.2014 с. Пороминово, община Кочериново - изтичане на отпадъчни води от мръсен канал в края на къщите, след моста на р. Рилска и изхвърлени отпадъци в района. зелен телефон РИОСВ-Благоевград

Извършена е проверка на място с прадставител на община Кочериново и е съставен констативен протокол № 31-11/23.05.2014 г. Установено е, че няма директно заустване на отпадъчни води в р. Рилска. От канализационната тръба изтичат отпадъчни води в земеделски имот, собственост на община Рила.Канализацията е изградена през 60-те години на миналия век пи се ползва от 7-8 домакинства, включително и от жалбоподателя. Населеното място е без изградена канализационна мрежа. На община Кочериново е дадено предписание за предприемане на мерки за предотвратяване на замърсяването.

9 26.05.2014 От ГКПП - Златарево. Наличие на уловени и препарирани насекоми в багажника на лек автомобил. зелен телефон РИОСВ-Благоевград

При проверка на място е установено, че в множество кутии и буркани има заловени екземпляри от раздели Пеперуди и Твърдокрили. Няма наличие на защитени видове насекоми. Съставен е КП № 17/17/26.05.2014 г.

10 27.05.2014 От ОД "ПБЗН" - Благоевград. В района на детска ясла на ул. "Калиманска" в гр. Благоевград е забелязана змия. зелен телефон РИОСВ-Благоевград

В района на детска ясла на ул. "Калиманска" в гр. Благоевград е забелязана змия. Служители на ГЗ са уловили екземпляра от вида Смок - мишкар. Освободен е на подходящо местообитание в околностите на с. Дъбрава, община Благоевград.