Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец юли 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮЛИ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 26.06.2014 На 25. 06.2014 г. от 17,30 до 19,30 ч. от инсталация за производство на пелети в стопанския двор на кв. "Струмско", гр. Благоевград се усеща миризма и излиза черен пушек зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

 

На 03.07.2014 г. е извършена проверка във времевия интервал от 04,00 ч. да 06,00 ч. в района на кв. "Струмско" от цеха за производство на дървени въглища, собственост на "Росима Чаркол" ООД до производствената площадка на "Бори" ООД в м. "Песоко". На 06.07. 2014 г. в същия район е извършена нова проверка във времевия интервал от 22,00 до 24,00 ч. При няколкократния обход но района около "Росима Чаркол" ООД и при двете проверки не е констатирано отделяне на миризми и изпускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. При обхода по време на двете проверки е установено, че на площадка на "Бори" ООД не се извършва производствена дейност. По време на обхода в района не са констатирани изпускания на организирани и неорганизирани емисии в атмосферния въздух от други промишлени източници. Около жилищните сгради/къщи на жалбоподателите не се усещат неприятни миризми и няма пушек.

2 21.07.2014
От три комина в двора на ГУСВ излиза черен пушек зелен телефон
РИОСВ-Благоевград

 

Извършена незабавна проверка и е съставен КП № 39-06/21.07.2014 г. Установено е, че в имот собственост на „Кирил Инвест“ ЕООД в м. „Покровнишки мост“ е монтирана инсталация за производство на дървени въглища. С договор за наем на площадката, дейността се извършва от „Крибор-76“ ЕООД – гр. Якоруда.