Съдържание

Посетители

В момента има 407  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2014 г.

месец ноември 2014 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2014 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 04.11.2014 замърсяване с отпадъци в м. "Тумбата", пътя за манастира при циганската махала, м. "Гурната" и при СБА - гр. Хаджидимово зелен телефон

РИОСВ -Благоевград

Извършена е съвместна проверка с представители на ОбА Хаджидимово. Констатирани са замърсявания с отпадъци от различен произход, като са замърсени общински терени и терен от държавния горски фонд. Дадено е предписание на кмета на общината за почистване на замърсените терени. Изпратено е уведомително писмо до ТП "ДГС".

2 21.11.2014 В района на "Мебелфаб" - Благоевград се изпускат прах, пепел и трици зелен телефон

РИОСВ-Благоевград

 

Веднага след получаване на сигнала е извършена проверка на място. Направен е оглед на площадката на "Мебелфаб" и на съоръженията, от които би могло да се получи изпускане на прах, пепел и трици. При огледа не е констатирано такова изпускане. Подателят на сигнала е отказал поканата за участие в проверката. Към момента на проверката, сигналът е неоснователен.