Съдържание

Посетители

В момента има 632  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец април 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АПРИЛ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 30.03.2015 Замърсяване на река Места с отпадъци, в участъка до с. Елешница, община Разлог електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 06.04.2015 г. е извършена проверка за нерегламентирани замърсявания на речните легла и прилежащите им територии, попадащи в обхвата на община Разлог, включително и на района, описан в сигнала. При проверката е установено, че р. Места е силно замърсена и по двата бряга с отпадъци от пластмасови опаковки, гуми, полиетилени, парцали, строителни отпадъци и смесени битови отпадъци. На кмета на община Разлог са дадени предписания за почистване на замърсените терени и депониране на събраните отпадъци до Депо за ТБО - гр. Разлог, със срок до 08.06.2015 г. Жалбоподателят е информиран за резултата от проверка с писмо, изх. № ЗТ-17(2)/24.04.2015 г. на РИОСВ - Благоевград.
2 15.04.2015 За сграда на "Булгартабак" - Г. Делчев, върху която има щъркелово гнездо , се предприемат действия по събарянето му зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 19.04.2015 г. е проведен телефонен разговор с еколога на община Гоце Делчев. Представители на Об.А - Гоце Делчев са извършили проверка на място и са установили, че посочената в сигнала сграда не е в процес на събаряне, а на етап изваждане на оборудване. За настоящия гнездови сезон не съществува опасност за гнезденето на двойката щъркели.
3 20.04.2015 До баража след моста за с. Пороминово има сметище зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място на 27.04.2015 г. в присъствието на подателя на сигнала. Към момента на проверката е установено нерегламентирано изхвърляне на отпадъци по левия бряг на р. Рилски, както и на още две места вляво и вдясно от пътя, след баража. Съгласно съставения констативен протокол, на кмета на община Кочериново е дадено предписание за почистване със срок до 11.05.2015 г.
4 20.04.2015 На тел. 112 е постъпил сигнал от с. Първомай и препратен до РИОСВ относно безпомощен щъркел, който не може да лети тел. 112

РИОСВ - Благоевград

Щъркелът е транспортиран до гр. Благоевград, а след това с разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград е препратен за лечение към Спасителният център за диви животни - Стара Загора.
5 24.04.2015 На територията на бивш домостроителен комбинат, фирма "Бори" произвежда пелети и дървени въглища и обгазява кв. "Струмско" зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на 30.04.2015 г. Сигналът е неоснователен. При извършения обход на площадката на бившия домостроителен комбинат не са констатирани промишлени замърсявания на атмосферния въздух, както и дейности свързани с производство на пелети и дървени въглища.