Съдържание

Посетители

В момента има 148  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец май 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАЙ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 07.05.2015 Замърсяване на въздуха от фабрика за производство на пелети в гр. Разлог, собственост на "Пирин пеллет" ЕООД, гр. Благоевград електронна поща

РИОСВ - Благоевград

На 25.05.2015 г. е извършена проверка на място. Дружеството експлоатира инсталация за производство на пелети със секция за сушене на дървесни стърготини и трици (ротационна сушилня с директен контакт). Източници на емисии в атмосферния въздух са Изпускащо устройство К1 (комин) към барабанна ротационна сушилня с директен контакт при сушене на дървесните стърготини и въздуховод към мелница за дребно смилане (К2). От месец март 2015 г. е отпочнато производство на промишлени пелети, за което е представен договор за доставка. При проверката на 25.05.2015 г. са извършени контролни измервания на емисиите на прах и органични вещества. На дружеството е дадено предписание със срок на изпълнение 25.09.2015 г, да се предприемат действия за изграждане на затворено помещение за складиране на твърди прахообразни материали (трици и дървесен прах от кори, с цел недопускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух. При неизпълнение на даденото предписание на дружеството ще бъде наложена принудителна административна мярка на основание чл. 158, т. 3 от ЗООС.
2 14.05.2015 Незаконно работеща авторемонтна работилница зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Сигналът е изпратен за предприемане на действия по компетентност до кмета на община Гоце Делчев.