Съдържание

Посетители

В момента има 357  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец юни 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЮНИ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 22.05.2015 На гл. път Е79, на около 200 м вдясно след бензиностанцията на "Газпром", има ограда от стари автомобилни гуми зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място. Обходен е района, описан в сигнала, като е установено, че същият е неоснователен. Подателят на сигнала е поканен да присъства на проверката, но не се явява за участие в нея.
2

04.06.2015

15.06.2015

Обгазяване на района на кв. "Струмско", гр. Благовеград от дейността на "Росима чаркол" ООД в нощта на 3 срещу 4-и юни. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Във връзка с постъпилия сигнал експерти на РИОСВ са извършили проверка на 17.06.2015 г. и 19.06.2015 г. на "Росима чаркол" ООД. При извършените проверки инсталацията работи и не е констатирано наличие на миризми извън границите на обекта, както и на производствената площадка. По време и на двете проверки е извършена отваряне на охладена реторта /съоръжение за зареждане на дървесина в инсталацията за производство на вървени въглища/ , при което не се отделят неорганизирани емисии в атмосферния въздух, както и не се усещат миризми. При проверка на 19.06.2015 г. експерти от РИОСВ са присъствали на вадена на реторта от инсталацията, съгласно инструкцията за работа с инсталацията. При изваждане на ретортата в продължение на 2-3 минути се наблюдава отделяне на водни пари, примесени с остатъчни пиролизни газове, които се разсейват в халета, където е разположена инсталацията. След изваждане на ретортата от инсталацията същата се изнася на открито за охлаждане. На инсталацията се води дневник, в който на всеки 30 минути се отразяват температурата на двете реторти, температурата на горивната камера, както и часът на поставяне и вадене на ретортите.
3 03.06.2015 г. Нападение на пчелин от Кафява мечка в местността "Касапницата", земл. на гр. Кресна зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 03.06.2015 г. в изпълнение на заповед на Директора на ТП "ДГС - Кресна" е организирана комисия, която е посетила мястото на инцидента и е установила обстоятелствата по нападението от Кафява мечка. Резултатите от направените наблюдения са описани в Протокол, който е представен на директора на РИОСВ - Благоевград за утвърждаване.