Съдържание

Посетители

В момента има 245  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец октомври 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 24.09.2015 Обгазяване и неприятна миризма в кв. Старо Струмско, в нощните часове на 24 септември в от дейността на цех за производство на дървени въглища зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Още в деня на получаване на сигнала е извършена проверка от експерти от РИОСВ- Благоевград на „Росима Чаркол“ ООД, гр. Благоевград. Дружеството експлоатира инсталация за производство на дървени въглища в затворена пещна система. По време на проверката на 24.09.2015 г. в 15.00 часа е извършено изваждане на реторта от инсталацията, при което не е констатирано наличие на интензивно миришещи вещества извън халето и извън границите на производствената площадка. Не е констатирано нарушение в технологичния процес, което да води до отделяне на интензивно миришещи вещества.
2 02.10.2015 Сигнал от РД ПБЗН - Благоевград относно черен пушек и обгазяване от комина на Био ТЕЦ "Рубин" зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 02.10.2015 г. е извършена проверка на био ТЕЦ „Рубин“, находящ се в първа промишлена зона на гр. Благоевград. За производството на електрическа енергия дружеството експлоатира инсталация, включваща: котел тип ПКМ 4,5 с предкамера (инсталация за индиректно изгаряне на биомаса - слънчогледови люспи), пароинсталация и турбина за производство на електрическа енергия. Прахо-газовата емисия от горивния процес, преди изпускането и в атм. въздух преминава за пречистване през батерия от 3 броя циклони. В момента на проверката инсталацията работи нормално, изпусканите от комина димни газове са бели. Технологията на инсталацията не позволява използването на друго гориво.
3 02.10.2015 Изсичане на ела и върба край река Места, земл. на с. Черна места зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Община Якоруда

Сигналът е предаден за предприемане на действия по компетентност на община Якоруда.