Съдържание

Посетители

В момента има 445  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец декември 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 09.12.2015 Изпускане на сажди от комина на хлебозавод в гр. Сандански, находящ се в местност „Соколовец“ - промишлена зона. зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 14.12.2015 г. е извършена проверка от експерт на РИОСВ- Благоевград с участието на старши експерт „Екология“ при Община Сандански на хлебозавод в гр. Сандански, находящ се в м.“Соколовец“. Жалбоподателят отказва да присъства на проверката. Установено е, че в имота на жалбоподателя, находящ се в непосредствена близост до хлебозавода, има отлагания от сажди. Дейността в хлебозавода се извършва от „Свети Врач 2003“ ЕООД, гр. Сандански. Хлебозаводът разполага с 4 броя пещи, произведени от „Пещстрой“ София, като две от пещите въобще не се използват, а третата е в ремонт. Работи само една пещ, която се запалва около 20:00 часа на предишния ден до около 10:00 часа на следващия. В горивната камера се изгаря твърдо гориво (дърва), като посредством топлообменни тръби пещта се загрява до около 250 0С. В момента на проверката отделяните димни газове са бели. Височината на комина е на 7м над покривната конструкция. Няма пречиствателни съоръжения за улавяне на прах и сажди. Не се представя техническа документация за пещите. На дружеството са дадени предписания в срок до 21.12.2015 г. да представи в РИОСВ – Благоевград техническа документация за пещите, а до 01.03.2016 г. да предвиди пречиствателно съоръжение за улавяне на прах и сажди – циклон, преди изпускане на димните газове в атмосферния въздух.