Съдържание

Посетители

В момента има 445  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2015 г.

месец февруари 2015 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2015 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 26.02.2015 нерегламентирано сметище в землището на с. Левуново, община Сандански зелен телефон

РИОСВ -Благоевград

На 13.03.2015 г. експерти на РИОСВ – Благоевград и Об.А – Сандански са извършили проверка на място и по документи във връзка с подадения сигнал. Констатирано е, че с Решение № 83/1995 г. на Общински съвет – Сандански посочения имот е определен за табан за строителни отпадъци и земни маси. При проверката на място е констатирано, че по-голямата част от наличните отпадъци представляват строителни отпадъци и земни маси. Около 5 % от общото количество депонирани отпадъци представляват производствен отпадък (текстил, трици). При проверката е констатирано наличие на булдозер, който служи за прибутване на отпадъците, но същия е развален. На община Сандански е дадено предписание в срок до 30.04.2015 г. да бъде извършено прибутване и запръстяване на терена, като стриктно ще се следи за неговото изпълнение. Жалбоподателя е информиран за резултата от проверката с писмо, изх. № ЗТ-11(1)/24.03.2015 г. и , че в случай на констатиране на замърсяване с отпадъци, може да се обърне към Общинските администрации на населените места, с цел непосредствено констатиране на нарушението, или да подаде сигнал на зеления телефон на РИОСВ – Благоевград  073/88 51 60.