Съдържание

Посетители

В момента има 154  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2017 г.

месец октомври 2017 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 12.10.2017 В дерето на с. Долно Церово, община Благоевград има отровени животни зелен телефон РПУОД на МВР, РИОСВ – Благоевград, ОДБХ – Благоевград Веднага след постъпване на сигнала, на 12 октомври 2017 г. след обяд, е организирана съвместна проверка с ОД на МВР като водеща страна и с участието на РИОСВ – Благоевград и, ОДБХ – Благоевград и Държавно лесничейство – Благоевград. Присъстват и представители на Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ).
При огледа на място не са открити мъртви или засегнати защитени животински видове по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Експерти на ОДБХ – Благоевград са взели проби за извършване на токсикологичен анализ от намерените мъртви животни, сред които лисица и ловно куче.
2 19.10.2017 замърсяване на р. Струма от дейността на производствена база на Агромах в с. Бело поле, община Благоевград тел. 112 РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на 19.10.2017 г. съвместно с РЛ и БД. По време на проверката не е установено замърсяване (помътняване) на водите на река Струма в участъка на производствената база. Резултатите от извършената проверка показват, че сигналът е неоснователен.
3 19.10.2017 Намерен е бухал с ранено крило. Предаден е за временни грижи в манастир "Св. Георги" - гр. Хаджидимово тел.112 РИОСВ-Благоевград Потърсено е съдействие от ветеринарен лекар и представител на БДЗП на място. Въпреки положените грижи бухалът е починал.