Съдържание

Посетители

В момента има 201  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2018 г.

месец януари 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 20.12.2017 На ул. "Ильо Войвода" № 30 в Петрич обувен и шивашки цех горят парцали и изрезки зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка по сигнал в гр. Петрич, относно нерегламентирано изгаряне на отпадъци, генерирани от шивашка дейност. При проверката са проверени 3 дружества, който извършват такава дейност за визирания в сигнала обект. При проверката се констатира нерегламентирано изгаряне на отпадъци от текстил на територията на едно от дружествата – „Елена БГ“ ЕООД, във връзка с установеното нарушение е е съставен АУАН. На дружеството е дадено предписание с постоянен срок, за недопускане на изгаряне на производствени отпадъци от текстил. При другите две дружества се установи, че не е проведена процедурата по за класификация на отпадъците, генерирани на територията на производствения обект. За отпадъците не се води отчетност. На територията на дружествата не е изградена система за разделно събиране на отпадъците, генерирани от извършваната от тях дейност. Във връзка с констатираните нарушения на дружествата са дадени общо 7 предписания. Извършен е последващ контрол на „Елена БГ“ ЕООД, във връзка с даденото предписание. Предписанието е изпълнено.
2 23.01.2018 В двора на фабрика на "Алмаз - 5" в гр. Хаджидимово има ранена птица зелен телефон РИОСВ - Благоевград С разпореждане на директора  на РИОСВ - Благоевград птицата е настанена в спасителен център на СНЦ "Зелени Балкани", гр. Стара Загора
3 25.01.2018 Към 8 часа на 25.01.2018 г., от комина на Био ТЕЦ "Рубин", гр. Благоевград излиза черен дим. зелен телефон РИОСВ - Благоевград В часовия интервал 08:00 – 10:00 часа на 25.01.2018 г. е извършена проверка на био ТЕЦ „Рубин“, находящ се в първа промишлена зона на гр. Благоевград. При проверката не са установени нарушения в технологичния режим на работа на експлоатирания котел тип ПКМ 4,5 с предкамера към инсталацията за производство на електрическа енергия. Проверен е и дневника за работата и поддръжката на инсталацията. Няма регистрирани нарушения на технологичния процес за 24.01.2018 г., както и до момента на 25.01.2018 г. Изпусканите от комина димни газове по време на проверката са видимо светлосиви.
4 29.01.2018 Намерена е ранена птица в гр. Петрич зелен телефон РИОСВ - Благоевград С разпореждане на директора на РИОСВ - Благоевград птицата е настанена в спасителен център на СНЦ "Зелени Балкани", гр. Стара Загора