Съдържание

Посетители

В момента има 146  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2018 г.

месец февруари 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 06.02.2018 Шивашки цех на входа на с. Гърмен изгаря отпадъци тел. 112

РИОСВ - Благоевград

Извършена е проверка на място на 22.02.2018 г. За идентифициране на обекта, е направен опит за връзка с подателя на сигнала, но същият не е оказал съдействие. В следствие на това е извършена планова проверка на обект - кроялен цех в село Дебрен, община Гърмен, експлоатиран от "Вега текс" ЕООД. На дружеството е дадено предписание със срок постоянен да не извършва изгаряне на отпадъци.
2 26.02.2018 замърсяване на въздуха в село Лешница, община Сандански от дейността на стъклени оранжерии, изгаряне на гуми за отопление, особено в малките часове на нощта. електронна поща РИОСВ - Благоевград На 07.03.2018 г. в сутрешните часове на деня от РИОСВ-Благоевград е извършена проверка на оранжериите разположени в с. Лешница, община Сандански. При внезапната проверка е констатирано изгаряне на отпадъци. Установено е и съхраняване на отпадъци (в т.ч. излезли от употреба гуми) на полския път и сервитута към него в непосредствена близост до имоти с № №065039 и 065040. Във връзка с констатираното ще бъде съставен АУАН на собственика Атанас Серафимов за нерегламентирано изгаряне отпадъци, съгласно чл. 133, ал. 4, т. 14 от ЗУО. Изпратено е и писмо до Община Сандански за извършване на самостоятелна проверка по отношение на изпълнението на задълженията на кмета на общината, регламентирани в чл. 19, ал. 3, т. 3 и т. 7 от ЗУО за резултатите от която е изискано РИОСВ-Благоевград да се уведоми. Като превантивна мярка, РИОСВ-Благоевград е изпратила писмо до кметовете на общини за изостряне на вниманието към всички оранжерийни обекти с цел недопускане изгарянето на отпадъци. Ще бъде изискано и извършването на контрол от кметовете на общините съобразно техните отговорности за опазване чистотата на атмосферния въздух.