Съдържание

Посетители

В момента има 96  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2018 г.

месец март 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 06.03.2018 сигнал за вероятни нарушения на ЗБР и Закона за горите в м. "Пандимон", земл. На с. Крушево, община Гърмен електронна поща

РИОСВ - Благоевград,

РДГ - Благоевград

На 13.03.2018 г. е извършена съвместна проверка на място от служители на РИОСВ - Благоевград, РДГ - Благоевград и Общинска администрация - Гърмен, в присъствието на подателя на сигнала. Обстоятелствата са описани в констативен протокол на РДГ - Благоевград, представен на подателя на сигнала. Не са констатиране нарушения на ЗБР и ЗГ.
2 08.03.2018 В оранжерии под село с. Микрево, община Струмяни се изгарят гуми за отопление зелен телефон РИОСВ - Благоевград На 15.03.2018 г.са извършени 3 проверки на физически лица, стопанисващи оранжерии в землището на с. Микрево, община Сандански. При проверката в трите оранжерии е установено съхранение на текстилни отпадъци. Дадени са предписания на лицата за предаване на отпадъците за последващо третиране, в срок до 22.03.2018 г., на лица, притежаващи необходимите документи по ЗУО. Предписанията са изпълнени в срок. В РИОСВ - Благоевград са представени документи, удостоверяващи предаването на наличните на обектите отпадъци за последващо третиране.
3 19.03.2018 В с. Тополница, община Петрич, животновъдна ферма замърсява улиците и почвите зелен телефон ОДБХ - Благоевград
Община Петрич
Сигналът е изпратен по компетентност до директора на ОДБХ - Благоевград и кмета на Община Петрич.