Съдържание

Посетители

В момента има 182  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2018 г.

месец декември 2018 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2018 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 07.12.2018 Река Струма при Покровнишки мост тече мръсна тел. 112 РИОСВ - Благоевград БДЗБР Извършена е проверка на 07.12.2018 г. съвместно с БД ЗБР Благоевград в участък на р. Струма от моста при с. Бело поле до моста при с. Покровник. В цитирания участък не са установени брегови /точкови/ емитери на отпадъчни води. На производствената база на "Грома холд" ЕООД, ТМСИ не е работела. Извършвана е дейност само на мобилен бетонов център, от който са формирани минимални количества отпадъчни води.
2 20.12.2018 От комина на Био ТЕЦ Рубин се изпускат черен пушек и сажди зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

Извършена е незабавна проверка, при която е установено наличие на сажди по площадката на "Ванико" ООД и паркираните автомобили. В момента на проверката, не е установено испускане на черен дим и сажди от комина на Био ТЕЦ "Рубин". Като вероятна причина за отложените сажди, е определена настъпила авария на горелката на котела в 05:00 часа на 20.12.2018 г. Аварията е регистрирана в нарочен дневник за техническа поддръжка на инсталацията за производство на ел. енергия. Дадено е предписание с постоянен срок, да не се допуска изпускане на сажди от комина на инсталацията и замърсяване на площадката и района около нея.
3 21.12.2018 От базата на "Агромах" при с. Бело поле замърсяват р. Струма зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

Извършена е съвместна проверка с представител на БД ЗБР Бл-град. По време на проверката към 17:00 часа обектите разположени на производствената база на "Грома холд" ЕООД: ТМСИ и Асфалтова база, Завод за бетонови изделия и Бетонов център, не работят, не се формират отпадъчни води и няма заустване в р. Струма. За посочените три броя обекти, дружеството е титуляр на три броя разрешителни за заустване, издадени от директора на БД ЗБР Благоевград. Установено е наличие на тънък слой пяна, светъл цвят, без мирис на изхода на заустващия колектор от обект ТМСИ и Асфалтова база и мястото на включване в реката. От дружеството е дадено обяснение с измиване на съд /опаковка/ съдържащо емулгатор/стабилизатор за приготвяне на битумна емулсия. Дадено е предписание за незабавно почистване на заустващия колектор, недопускане на повторно замърсяване и последващо уведомяване на РИОСВ.