Съдържание

Посетители

В момента има 353  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец януари 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 02.01.2020 Сигнал за нерегламентирано сметище по брега на р. Санданска Бистрица, района зад бензностация OMV ел. поща

РИОСВ - Благоевград

Община Сандански

Жалбата е изпратена до кмета на община Сандански за предприемане да действия по компетентност. С писмо Об.А- гр. Сандански информират, че замърсените терени са почистени.
2 08.01.2020 Сигнал за извършено депониране на отпадъци на общинското депо с преустановена експлоатация гр. Симитли. ел. поща РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на място - закрито общинско депо с преустановена експлотация м. "Джоов андък" община Симитли и по документи в сградата на община Симитли. На депото са констатирани участъци на които е извършвано подравняване и запръстяване, участъци с налични количества отпадъци от битов характер в рамките на депото и извън него. Има сключен договор с община Разлог за предаване на отпадъци за депониране на РДНО-Разлог до отпочване експлотацията на Регионална система за управление на отпадъците регион Благоевград. Дадено е предписание за почистване на замърсяванията, извозване до РДНО-Разлог за депониране.
3 17.01.2020 Сигнал за наличие на строителни отпадъци в м. Барото, община Гоце Делчев ел. поща

РИОСВ - Благоевград

Община Гоце Делчев

С писмо е информиран кмета на община Гоце Делчев за предприемане на мерки по компетентност, по реда на Закона за управление на отпадъците. Копие от писмото е адресирано до подателя на сигнала. Кметът на общината е задължен писмено да информира директора на РИОСВ - Благоевград и подателят на сигнала за предприетите действия.
4 17.01.2020 Сигнал за обгазяванене на кв. "Струмско" гр. Благоевград, от дейността на цех за пелети в м. "Каменяко" от т. 112 РИОСВ - Благоевград Сигналът е постъпил в 18.30 ч. Извършена е незабавна проверка на цех за производство на пелети , експлоатиран от "Калър бокс" ЕООД, гр. Благоевград в 19 .00 ч Констатирано е че инсталацията работи, отделяните газове от ротационна сушилня с директен контакт на сушене на дървесен чипс са светли.
5 29.01.2020 Сигнал за замърсяване на река Бистрица в гр. Благоевград, в района на кооперативния пазар ел. поща РИОСВ - Брагоевград За сигнала е инфирмиран веднага директора на "В и К" Благоевград . С писмо В и К ни уведомявят за извършена незабавна проверка от служители на дружеството. Не е установено замърсяване на реката. Като причина се посочва постъпването в реката на води от заустен дъждопреливник от канализационната мрежа. В същия ден е имало проливен дъжд.