Съдържание

Посетители

В момента има 132  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2020 г.

месец октомври 2020 г.

 ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2020 ГОДИНА

 

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1 01.10.2020 Сигнал за наличие на изсипано прахообразно вещество със жълт цвят и усещане на миризма в землището на с. Бучино, общ. Благоевград тел. 112 РИОСВ - Благоевград Същия ден е извършена проверка на място съвместно с кмета на съседно село Българчево. Установено е мястото, констатирано е наличие на прахообразно вещество на площ от 10 м2 на терен общинска публична собственост -полски път, в близост до лозов масив, без неприятни миризми.Съставен е констативен протокол с предписание до кмета на община Благоевград за почитване на терена. В последствие е установено, че материалът представлява фини дървесни трици предназначени за употреба в част от лозовия масив. Постъпил е отговор от община Благоевград, теренът е освободен от дървесните трици.
2 06.10.2020 Постъпили сигнали по телефона за наличие на черен дим в района на Био ТЕЦ "Рубин". зелен телефон РИОСВ - Благоевград Извършена е незабавна проверка на място. Не е установено наличие на гъст дим от Био ТЕЦ "Рубин" или от друг източник. По информация от община Благоевград, в съседен имот са горели сухи треви.
3 15.10.2020 Сигнал за периодично изхвърляне на животински отпадъци в прилежащи на р. Струма територии в района на "кривия тунел" в Кресненското дефиле електронна  поща

РИОСВ - Благоевград

БДЗБР

ОПУ - Благоевград

община Симитли

 

Изнесеното в сигнала попада в изключенията на Закона за управление на отпадъците, а именно-законът не се прилага за странични животински продукти (чл.2, ал.2 т7, буква "б" и "в"). Сигналът е препратен по компетентност до кмета на община Симитли, директора на Областна дирекция по безопасност на храните-Благоевград, директора на Областно пътно управление- Благоевград, с копие до подателя на сигнала. Постъпили са отговори от община Симитли и Областно пътно управление.От общината, уведомяват за периодично извършван контрол и намерение за поставяне на предупредителни табели. От ОПУ -Благоевград, информират за извършена проверка на място, с констатации, че замърсяванията са извън обхвата на Републиканския път / Гл. път Е-79/, същите не са свързани с пътникопотока, както и тава, че сигналът ще бъде насочен към Басейнова дирекция "Западнобеломорски район.
4 15.10.2020 Сигнал срещу цех за пелети, относно запрашаване на близо стоящи къщи в с. Беласица, общ. Петрич зелен телефон

РИОСВ - Благоевград

На 26.10.2020 г. е извършена проверка на място- цех за пелети стопанисван от "Албир" ООД, с. Беласица. Обектът работи, изходящите димни газове от сушилнята са светли. Към трите изпускащи устройства са монтирани пречиствателни съоръжения. Не е констатирано замърсяване на покривната конструкция на цеха за пелети, както и на съседните къщи. Дружеството е с текуща месечна санкция от 2019 г. Има програма за техническа поддръжка на пречиствателните съоръжения, води се дневник. Дадени са предписания за съгласуване на точка за вземане на проби и недопускане на неорганизирани емисии в атмосферния въздух, вследствие дейността на обекта.