Съдържание

Посетители

В момента има 180  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2010 г.

месец май 2010 г.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ МАЙ 2010 ГОДИНА

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

12.05.2010 година

Сигналът е постъпил e-mail

сигнал за фирми, извършващи дейности с отпадъци без разрешително

РИОСВ - Благоевград

 

На 18.05.2010 г е извръшена проверка на място. Сигналът е основателен. Дружествата "Евростоп - 1" ООД и ЕТ "Елена - 92 - Илия Илиев" от гр. Благоевград извършват автосервизни дейности без да притежават необходимите разрешителни по Закона за управление на отпадъците (ЗУО). На дружествата се дадени предписания за привеждане на дейността към изискванията на ЗУО и подзаконовите нормативни актове.

Във връзка с дейността на "автоморгата", находяща се до хотел "Езерец" в гр. Благоевград на лицето Иван Димов - собственик на имота са дадени предписания за прекратяване на дейността и предаване на отпадъците на лица, притежаващи необходимите документи.

 

2 13.05.2010 година зелен телефон Неприятни миризми и замърсяване на реката в района на с.Капатово в резултат от дейността на цех за преработка на найлонови торби РИОСВ - Благоевград Извършена е проверка на цех за преработка на пластмаса в с. Капатово, собственост на "Бест пластик" ООД - гр. София. При проверката се установи, че фирмата извършва дейност събиране и временно съхранение на отпадъци на площадка, за която няма издадено разрешение по реда на Закона за управление на отпадъците. Дадено е предписание незабавно да се прекрати дейността на площадката. Установено е минимално замърсяване на земи и води с млянка, вследствие на аварийна ситуация.

 

извършват дейности с отпадъци, без да притежава разрешение издадено по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците.