Съдържание

Посетители

В момента има 553  гости и няма потребители и в сайта

Архив жалби и сигнали - 2010 г.

месец август 2010 г.

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БЛАГОЕВГРАД ЗА ПЕРИОДА

МЕСЕЦ АВГУСТ 2010 ГОДИНА

Дата

Постъпил сигнал

Сигнал

Отговорна институция

Предприети действия

1

10.08.2010 година

електронна поща

извършване на голи сечи на петна от по няколоко декара на територията на ДГС Катунци и ДГС Гоце Делчев

РИОСВ - Благоевград

 

На 17.08.2010 г. е извръшена проверка на място с експерти на ДГС Катунци. Сигналът е неоснователен. Посочените в сигнала местности попадат в териториарния обхват на  ДГС "Катунци". В посочените площи се извършва отгледна сеч.  Направени са й просеки, където е прокаран извозен горски път, с дължина около 150 м, за извоз на отсечения горски материал.

2 19.08.2010 година зелен телефон

В бензиностанция "Шел" - Гоце Делчев  е изграден пункт за смяна на масла, който работи без разрешително

 

РИОСВ - Благоевград Сигналът е неоснователен. Извършена е проверка на място на  23.08.2010 г. Проверката установи, че няма изграден и не е предвиден по проект пункт за смяна на масла.
3 20.08.2010 година зелен телефон Висок шум при миене на автомобили от пароструйка на съседна автомивка на бензиностанция "Шел" - Гоце Делчев РИОСВ-Благоемград На 23.08.2010 г. е изпратена заявка за възлагане на замерване до Регионална лаборатория - Благоевград. Предстои анализ на нивото на шума в мястото на въздействие.

 

извършват дейности с отпадъци, без да притежава разрешение издадено по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците.