Съдържание

Посетители

В момента има 325  гости и няма потребители и в сайта

Архив писма по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за ОС - 2022

Съобщение №2/2022

Изх. №3757(7)/04.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционно предложение “Корекция на дере, включващо подпорни стени с дължина 78 м на северната, и дължина 77,7 м на южната страна на дере за укрепване на бреговете му и възстановяване на улицата между о.т. 51 и о.т. 70 в кв. 22 и кв. 26 по плана на с. Долна Градешница, община Кресна, област Благоевград“

възложител: ОБЩИНА КРЕСНА

Прочети още...

Съобщение №1/2022

Изх. №3720(7)/04.01.2022 г.

Уведомление за инвестиционното предложение „Водовземане от съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец „ТК‐1“ в поземлен имот с идентификатор 40912.45.42 (стар №045042), местност „Горни бари‐1“ по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Кърналово, община Петрич, област Благоевград“

възложител: В. Р.

Прочети още...