Съдържание

Посетители

В момента има 817  гости и няма потребители и в сайта

Решения по оценка на съвместимостта

15-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 15 - ОС/2011 г. по оценка на съвместимост

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение «Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 0,4 MВт”.

Местоположение: имоти №049007 и №049010, местност “Високия рид”, землище на с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград,  защитена зона BG0001023 “Рупите - Струмешница”

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

06-ОС/2011 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 06 - ОС/2011 г. по оценка на съвместимост

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за «Изграждане на 4-5 еднофамилни къщи”

Местоположение: имот №003410, местността “Селището”, землище на с. Филипово, община Банско, област Благоевград,  BG0001021 “Река Места”.

тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

04-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 04 - ОС/2010 г. по оценка на съвместимост

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение за изграждане на МВЕЦ на река Лъкенска, десен приток на река Места с водохващане на кота 732 м и сградоцентрала на кота 632 м,

Местоположение: река Лъкенска, десен приток на река Места, землище на с. Кремен и с. Филипово, община Банско, област Благоевград защитени зони BG0001021 “Река Места” и BG0002076 “Места”.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

03-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 03 - ОС/2010 г. по оценка на съвместимост

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение: “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”.

Местоположение: имот с №024126, местност “Подината”, землище на гр. Кресна, община Кресна, област Благоевград, защитена зона «Кресна» с код BG 0002003.

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

02-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 02 - ОС/2010 г. по оценка на съвместимост

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение: “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”.

Местоположение: имот  № 086057, местност “Драница”, землище на с. Левуново, община Сандански, област Благоевград, защитена зона “Рупите - Струмешница” с код BG 0001023

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

01-ОС/2010 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 01 - ОС/2010 г. по оценка на съвместимост

Р Е Ш И Х: Съгласувам инвестиционно предложение: “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала”

Местоположение: имот  №013012, местност “Чуй Петел” и №017001, 017022, 017050, 017058, местност “Голям Баир”, землище на с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград, защитена зона “Рупите - Струмешница” с код BG 0001023

 тук може да изтеглите пълния текст на решението

 

9-ДОС/2009 г.

Р Е Ш Е Н И Е № 9 - ДОС/2009 г. по оценка на съвместимостта

Р Е Ш И Х: съгласувам инвестиционно предложение “Изграждане на МВЕЦ “Канина 1” и “Канина 2” на река Канина, ляв приток на река Места”

местоположение: община Гърмен, землища на селата Ковачевица, Горно Дряново и Лещен, разположени на територията на област Благоевград, защитени зони BG0002076и “Места” и BG0001021

тук може да изтеглите пълния текст на решението