Съдържание

Посетители

В момента има 78  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Решение № БЛ-77-РС/28.06.2023 г.

Отказвам предоставянето на сума в размер на 179 400,00 лв. (сто седемдесет и девет хиляди и четиристотин лева), представляващи събраните финансови средства от обезпеченията на община Гърмен по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №2660/16.06.2023 г.

Пълния текст на Решение № БЛ-77-РС/28.06.2023 г.: ТУК