Съдържание

Посетители

В момента има 158  гости и няма потребители и в сайта

Депониране на отпадъците

Отчетност

Решение № БЛ-81-РС/24.01.2024 г.

Разрешавам предоставянето на сума в размер на 43 080,00 лв. (четиридесет и три хиляди и осемдесет лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Гоце Делчев по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. № 127/08.01.2024 г., допълнено с вх. № 127(2)/16.01.2024 г.

Прочети още...

Заповед №8/2023 г.: за намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2024 година на Община Благоевград ЕИК: 000024695, седалище и адрес на управление: област Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1, представлявана от Методи Петров Байкушев – кмет

Прочети още...

Заповед №7/2023 г.: за намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2024 година на Община Сандански ЕИК: 000024955, седалище и адрес на управлението: област Благоевград, община Сандански, гр. Сандански, бул. „Свобода“ №14, представлявана от Атанас Славчев Стоянов – кмет

Прочети още...

Заповед №6/2023 г.: за намаляване размера на дължимите отчисления по чл. 20, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредбата, за отчетната 2024 година на Община Петрич, с Булстат: 000024916, със седалище и адрес на управление: област Благоевград, община Петрич, гр. Петрич, ул. „Цар Борис ІІІ“ №24, представлявана от Димитър Петров Бръчков – кмет

Прочети още...

Решение № БЛ-80-РС/17.10.2023 г.

Разлешавам предоставянето на сума в размер на 141 000,00 лв. (сто четиридесет и една хиляди лева), представляващи събраните финансови средства от отчисленията на община Разлог по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ (ДВ, бр. 53/2012 г., изм. и доп.) в банковата сметка по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредбата, поискани със заявление вх. №4090/09.10.2023 г.

Прочети още...