Съдържание

Посетители

В момента има 405  гости и няма потребители и в сайта

Процедури по АПК

Решение № 01-РД-474-0/14.02.2018 г. за отказ за издаване на регистрационен документ

Решение: Отказвам регистрация и издаване на регистрационен документ на „ХИМТЕХ 2003“ ООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-316-1/19.01.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-316-0  от 19.09.2014 г. на „ВИТО 2005“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение № 01-РД-386-1/15.01.2018 г. за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-386-0  от 17.12.2015 г. на „РУМБА“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението

Решение за прекратяване действието на регистрационен документ

Решение: Прекратявам регистрацията и действието на Регистрационен документи №01-РД-302-1  от 10.01.2018 г. на „ЗДРАВКА ТАНЕВА - 07“ ЕООД

От тук може да изтеглите пълния текст на решението