Съдържание

Посетители

В момента има 465  гости и няма потребители и в сайта

Вътрешни актове

Актове 2020 г.

  "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"
1. Заповед №75/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за сформиране на противопожарна група от служители на РИОСВ - Благоевград.
2. Заповед №76/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на служител за закупуване и доставка на храна и вода на участниците в гасенето на пожара с кола Е 8851 ВК през пожароопасния сезон 2020 г.
3. Заповед №77/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на служител, който да взаимодейства с ПБЗН.
4. Заповед № 78/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на дежурни телефони в РИОСВ - Благоевград, на които да се подават сигнали за опасност от възникване или за възникнали пожари на територията на защитените територии.
5. Заповед №79/10.04.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за определяне на шофьори на автомобил с регистрационен номер СА0825ХМ, които да са на разположение при пожар.
6. Заповед №104/20.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград за съставяне на комисия, която да извърши оглед на предложеното за обявяване на защитено дърво.