Съдържание

Посетители

В момента има 150  гости и няма потребители и в сайта

Вътрешни актове

Актове 2020 г.

„Превантивна дейност”

1.1. Заповед №125/22.05.2020 г. на директора на РИОСВ – Благоевград да се извърши проверка за изпълнение в КР № 266-НО/2008г на Община Петрич за Регионалното депо.
2. Заповед №128/27.05.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка на място и по документи на производствена площадка, находяща се в село Бело поле по изпълнение на условията по Решение по ОВОС № БД-04/2010г.
3. Заповед №165/29.06.2020 г. на директора на РИОСВ - Благоевград да се извърши проверка за изпълнение на условията в КР №130/2006г., актуализирано с Решение №130-НО-ИО-А1/2017г. на „Енергоремонт Кресна“ АД, гр. Кресна.