Съдържание

Посетители

В момента има 753  гости и няма потребители и в сайта

Вътрешни актове

Актове 2021 г.

  "Биологично разнообразие, защитени територии и зони"
1. Заповед №68/05.04.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за сформиране на противопожарна група от служители на РИОСВ – Благоевград.
2. Заповед №69/05.05.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на шофьори на автомобил с регистрационен номер СА0825ХМ, които да са на разположение при пожар.
3. Заповед №70/05.04.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на дежурни телефони в РИОСВ – Благоевград, на които да се подават сигнали за опасност от възникване или за възникнали пожари на територията на защитените територии.
4. Заповед №71/05.04.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на служител за закупуване и доставка на храна и вода на участниците в гасенето на пожара с автомобил с регистрационен номер Е 8851 ВК през пожароопасния сезон 2021 г.
5. Заповед №72/05.04.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на служител, който да взаимодейства с ПБЗН.
6. Заповед №138/04.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на комисия, която да обяви защитени дървета.
7. Заповед №167/25.06.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за налагане на превантивна принудителна административна мярка в защитена територия.

8. Заповед №180/05.07.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на комисия за обявяване на защитени дървета на 09.07.2021 г.
9. Заповед №298 /29.09.2021 г. на директора на РИОСВ – Благоевград за определяне на комисия за оглед на дърво, предложено за обявяване на защитено.