Съдържание

Посетители

В момента има 780  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2012 г.

Съобщение № 15/2012 г.

инвестиционно предложение: „Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) и водоснабдителна и канализационна мрежа на с. Първомай” в имот № 054017, местност „Трапо”, землище на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград

 

Прочети още...

Съобщение № 14/2012 г.

инвестиционно предложение: „МВЕЦ „Валевица“ на р. Валевица, землище на гр. Разлог, община Разлог и с. Градево, община Симитли, област Благоевград“

 

Прочети още...

Съобщение № 13/2012 г.

инвестиционно предложение: Строителство на помещения за търговска, складова и производствена дейност с офиси за облицовъчен камък в поземлен имот №115014 в местността „Полян олар“, землище на с. Дъбница, община Гърмен, област Благоевград”

 

Прочети още...

Съобщение № 12/2012 г.

инвестиционно предложение:„Цех за производство на сладолед и сладки“ в имот №031029 с площ 3.996 дка, м. „Черешарката“, землище на с. Дамяница, община Сандански, област Благоевград

 

Прочети още...

Съобщение № 11/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на МВЕЦ „Порогашка” на р. Порогашка – ляв приток на р. Градевска, землище на с. Градево, община Симитли, област Благоевград”

 

Прочети още...

Съобщение № 10/2012 г.

инвестиционно предложение:„Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства” в УПИ І в кв. 15 по регулационния план на с. Бело поле – Промишлна зона, Община Благоевград, Област Благоевград

Прочети още...

Съобщение № 09/2012 г.

инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за отпадъци от черни и цветни метали, които не притежават опасни свойства” в УПИ І в кв. 15 по регулационния план на  с. Бело поле – Промишлна зона, Община Благоевград, Област Благоевград

 

Прочети още...