Съдържание

Посетители

В момента има 436  гости и няма потребители и в сайта

Архив първо уведомяване - 2010 г.

Съобщение № 02/ 2010 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Светлана Ягодкина, управител на “БАРОН АЛБЕРТ” ЕООД, гр. Бургас, ул. “Св. Св Кирил и Методий” № 39, ет. 1

документация за инвестиционно предложение: Инвестиционно предложение за изграждане на ваканционно селище в имот № 073014 с площ 2.998 дка, местност “Марена”, землище на с. Марикостиново, Община Петрич

Съобщение № 01/ 2010 г.

Община Симитли, гр. Симитли, ул. «Христо Ботев» № 27, документация за инвестиционно предложение: Промяна на инвестиционно предложение от „Проектиране и изграждане на 4 бр. пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) в имоти №000406, местност „Чифлико”, №212008, местност „Оранска мездра”, №000310, местност „Мерията” и № 017003, местност „Мерията”, землище на гр. Симитли, Община Симитли” в „Проектиране и изграждане на обща ПСОВ с капацитет 10960 еквивалентни жители в имот № 017003, местност „Мерията” ,  помпена станция (ПС) -1 в имот №224002, местност „Бангеови тополи” и ПС-2 в имот №000406, местност „Чифлико”, землище на гр. Симитли, Община Симитли”