Съдържание

Посетители

В момента има 214  гости и няма потребители и в сайта

Информация за инвестиционни предложения, планове и програми

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и Е. М.

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имот с идентификатор 57159.59.11, местност Под междата по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Покровник, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и „АСБАХ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

документация за: Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлени имоти с идентификатори 62699.30.8, 62699.30.9 и 62699.30.12, местност Над канала по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Рилци, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно-производствена устройствена зона - „Пп“

Съобщение по чл. 8, ал. 4 на Наредбата за условията и реда за извършване на ЕО

Възложител: ОБЩИНА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ и К.Ш, М.Л, Л.Ш, Д.Ш

документация за Уведомление за Проект за изменение на Общ устройствен план на община Гоце Делчев за поземлен имот с идентификатор 17395.139.22, местност Заемджиков чифлик/Мочура по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев, област Благоевград“

Съобщение чл. 6, ал. 1, т. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

Възложител: „ЕВАНС“ ЕООД

Инвестиционно предложение: „Изграждане на склада за пакетирани санитарно-хигиенни стоки и хипермаркет в поземлени имоти с идентификатори 56126.18.5 и 56126.18.7 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, община Петрич, област Благоевград“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и Х. Н.

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 04279.158.87, местност Средния път – Ш.09 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Благоевград, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и К. Б.

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 53031.10.229, местност Юрто одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Обел, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка

Възложител: Община Благоевград и Б. Е. и В. Е.

документация за: „Проект за изменение на Общ устройствен план на община Благоевград за поземлен имот с идентификатор 30702.17.11, местност Валого по одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Зелен дол, община Благоевград, област Благоевград с цел предвиждане на предимно производствена устройствена зона „Пп“